placeholder


Morgenmøde: Dynamisk sagsbehandling i staten

Hvor: Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K  

Hvornår: 22. November kl.8.30 - 10.30

Hvem: Digitaliseringschefer, stabschefer, administrationschefer og digitaliseringskonsulenter samt kontor- og fagchefer med interesse for digitalisering og automatisering af processer.

Har din styrelse ansvar for ansøgnings- og tilskudsprocesser, der involverer både interne og eksterne parter?

Er der fuld sammenhæng mellem jeres selvbetjeningsløsning og den interne sagsbehandling - eller er der meget genindtastning? 

Er jeres sagsbehandling fuldt digitaliseret, eller er I begrænset af ufleksible sagssystemer, som ikke er gearet til at håndtere dynamikken i sagsprocesserne og foretage løbende justeringer?

For mange styrelser er det svært at opnå en hensigtsmæssig digitalisering af deres processer. Der er ofte ikke sammenhæng mellem selvbetjeningsløsninger og de bagvedliggende sagssystemer, og derfor er der mange manuelle delprocesser på trods af, at sagerne faktisk er gjort digitale.  

Det er svært at skabe overblik over falskehalse og skabe grundlag for en korrekt rapportering, da data om de samlede procesforløb ligger i forskellige systemer og fordi de fleste sagssystemer er centreret omkring sager og dokumenter - ikke omkring processer.

Endelig har it-systemerne svært ved at følge med den dynamik, der fx skyldes ny lovgivning, ændret organisering, udflytninger og lokale beslutninger i myndigheden.   

Globeteam har udviklet en dynamisk sagsbehandlingsløsning, der kan håndtere ovenstående udfordringer - også uden nødvendigvis at skulle udskifte styrelsens eksisterende sagssystemer (fx ESDH). 

Morgenmødets forløb

I løbet af 1,5 time vil vi demonstrere, hvordan din styrelse med en dynamisk og konfigurerbar digitaliseringsplatform kan håndtere de fulde processer - også tværgående processer, og hvor eksterne parter indgår. Dermed kan I høste gevinster, som I ikke kan i dag. 

08.30 - 09.00: Globeteam serverer morgenbrød og kaffe

Globeteams Inge Bograd og Per Andreasen, der begge er specialister inden for   digitalisering af den offentlige sagsbehandling, giver gode råd og svarer på:  

  • • Hvordan I kan få en bedre sammenhæng i digitale sagsgange, der involverer borgere og andre eksterne parter.
  • • Hvordan I bedre kan understøtte de konstante ændringer i love, regler, organisationsændringer og interne beslutninger.
  • • Hvordan I løbende kan optimere på jeres digitale sagsgange.
  • • Hvordan kan I få nytte af Casewhere-platformen uden at skulle skifte alle jeres nuværende it-systemer.

10.15 Afrunding og tid til spørgsmål

Tilmeld dig her 

_____________________________

Om Casewhere

Casewhere kan holde styr på myndighedernes processer og understøtte brugeren i sagens forløb - fx sikre, at de nødvendige data bliver opsamlet, og sagens parter bliver inddraget undervejs.       

Både interne og eksterne parter arbejder i samme løsning, da Casewhere sætter adgangsrettigheder på de enkelte objekter, så I ikke skal anskaffe en separat selvbetjeningslønsning.

Læs mere om Casewhere her

_____________________________

Om indlægsholderne


placeholder

Inge Bograd og Per Andreasen:

Inge og Per har gennem de sidste 20 år arbejdet som konsulenter inden for digitalisering af den offentlige administration og er hovedkræfterne bag Globeteams rapport om det statslige it-landskab inden for digital sagsbehandling.
 
Inge og Per er aktive partnere i forskningsprojektet EcoKnow, der skal levere værdi for videnstunge arbejdsgange, og ledes af professor Thomas Hildebrandt fra Københavns Universitet.

Globeteam A/S | Virumgårdsvej 17A - DK-2830 Virum | Tlf.: +45 70 26 29 70 | info@globeteam.com